Kalifatet av fred

I dagens avsnitt berättas hur Ahmadiyya Muslimska Samfundets huvudledare, Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad, den femte kalifen, arbetar mot extremism och radikalisering under hans besök till Sverige 2016.

Stoppa Krisen är ett diskussionsforum där aktuella ämnen tas upp. Detta program är en del av kampanjen Stoppa Krisen som bedrivs av Ahmadiyya Muslimska Samfundet.

Säsong 1, Avsnitt 3

2018-03-28T18:01:01+02:00