TV-program 2017-12-01T22:21:37+00:00

TV-program

1812, 2017

TV: Bidrag till extremism

Dagens program berör hur svenskt bistånd bidrar till extremism, både lokalt och globalt. Medverkande: Sofie Lowenmark, frilansjournalist och Imam [...]

412, 2017

TV: Religion i det sekulära samhället

Dagens program berör sekularisering, värderingar och religionens bidrag till samhället. Medverkande: Hampus Hagman, Stabschef Kristdemokraterna i [...]